slideshow

توکا رنگ نماد خوشنامی در صنعت رنگ

رنگ های صنعتی / پوشش های ضد خوردگی و حفاظتی

باتوجه به صرف هزینه های بسیار بالا در مراحل طراحی و ساخت سازه های فلزی و تجهیزات صنعتی، حفاظت از این سرمایه گذاری ها در جهت بهره مندی نسبتاً پایدار، امری ضروری می باشد، که در نهایت حفظ سرمایه های ملی را به دنبال دارد. توجه به انتخاب سیستم رنگ مناسب براساس نوع سطح و شرایط کاربری رمز پایداری این سرمایه ملی است. بنابر اهمیت این موضوع شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان رنگ و پوشش های تولیدی را که توسط واحد R&D خود، طراحی و فرموله شده پس از طی مراحل تست های آزمایشگاهی و میدانی و اخذ تائید یه های لازم به شما مشتری گرامی عرضه می نماید.

لازم به ذکراست، برروی کلیه مواد اولیه، مراحل کار مطالعاتی، نمونه گیری آزمایشگاهی و تولید آزمایشی انجام و در مرحله ورود محموله به کارخانه نیز نمونه گیری انجام و در صورت تایید در خط تولید از آن استفاده می گردد. کنترل کیفیت در شرکت توکا رنگ، از ابتدای ورود مواد اولیه و در تمام مراحل تولید محصول نهایی انجام می گردد. کیفیت و سرعت تحویل محصولات به مشتریان از اولویت های اول شرکت توکا رنگ می باشد.

خانواده ی محصولات تولیدی این شرکت در حوزه ی صنعتی به شرح ذیل می باشد:

پوشش اپوکسی
پرایمرمیانینهایی
پرایمر اخرایی
پرایمرزینک فسات اخرایی
پرایمرزینک کرومات اخرایی
پرایمر اپوکسی
پرایمرزینک کرومات
پرایمرزینک ریچ 65%
پرایمرزینک ریچ75%
پرایمرزینک ریچ 85%
پرایمر اخرایی میکاسئوس
پرایمر زینک فسفات میکاسئوس
پرایمر زینک فسفات
پرایمر اپوکسی
میانی میکاسئوس
میانی میکاسئوس های بیلد
میانی های بیلد
میانی اپوکسی
میانیMIO
آلومینیوم کولتار
کولتار
روکش های بیلد اپوکسی
روکش اپوکسی
روکش الومینیوم اپوکسی
روکش اپوکسی فنولیک
اپوکسی مخصوص مخازن اب شرب
اپوکسی گلس فلیک
کیلر اپوکسی
پوشش کوره ای
رنگ کوره ای الکید امین
رنگ کوره ای اکریلیک
رنگ کوره ای پلی استر
پوشش پلی اورتان
کیلر
آلومینیوم پلی اورتان
روکش پلی اورتان
میانی پلی اورتان
پوشش وینیلی
پرایمرمیانینهایی
پرایمرزینک فسفات اخرایی
واش پرایمر
میانی وینیلی
میانی میکاسئوس
روکش وینیلی
رنگ های حرارت مقاوم
پرایمرنهایی
اتیل سیلیکات سیلیکونی مقاوم به 200 تا 250
سیلیکونی مقاوم به 300 تا 350
سیلیکونی مقاوم 400-450
سیلیکونی مقاوم به 500-550
سیلیکونی مقاوم به 600-650
پوشش الکید
پرایمرمیانینهایی
پرایمر اکسید سرب اخرایی
پرایمر اخرایی زینک کرومات
پرایمر زینک کرومات
پرایمر اکسید کروم
پرایمر اخرایی
پرایمر زینک فسفات الکید فنولیک
پرایمر بیتومین اکسیدی
میانی الومینیوم الکیدی
میانی الکیدی
میانی میکاسئوس الکید فنولیک
روکش الکیدی
روکش مخصوص سوله
روکش آلومینیوم
روکش چکشی
روکش سریع خشک
روکش خودرویی
روکش فنولیک
پوشش کلروکائوچو
پرایمرمیانینهایی
پرایمر زینک فسفات کلرنیتد رابر
پرایمر اکسید سرب کلرنیتد رابر
پرایمر اخرایی اکسید سرب کلرنیتد رابر
میانی کلرنیتد رابر روکش کلر نیتد رابر