slideshow

 توکا رنگ نماد خوش نامی در صنعت رنگ

در کشور ایران بنا به الزامات استاندارد های ناظر، مسائل ایمنی، ذوق و سلیقه ی شخصی، چندین دهه است که اجبار و میل و گرایش به استفاده از کفپوش های صنعتی بر پایه رزین های پلیمری یکپارچه بوجود آمده است، که عمدتا این پوشش ها از خانواده کفپوش های اپوکسی ، پلی اورتان و ضد خوردگی می باشند، که متاسفانه به علت عدم دسترسی به مواد اولیه و محصولات مطلوب و یا به علت اجرای غیر اصولی این پوشش ها از رزومه مطلوبی برخوردار نمی باشند.

از اینرو شرکت توکا رنگ، با استفاده از پرسنل مجرب خود در حوزه های، بازرگانی، آزمایشگاه، تحقیق و توسعه، کنترل کیفی، تولید و فنی و مهندسی فروش و همچنین با تجهیز قوی ترین گروه اجرایی کشور که سابقه ی چندین سال بازرسی، اجرا و آنالیز پوشش های مورد اشاره را در پرونده کاری خود دارند، اقدام به تامین مواد اولیه مناسب و تولید پوشش های کف به صورت تخصصی و کامل در زمینه های زیر نموده است:

1- کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان مخصوص سالن های تولید

2- کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان صنعتی با کاربری بسیار سنگین

3- کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان آنتی استاتیک و کانداکتیو

4-کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان مخصوص صنایع غذایی و نوشیدنی

5- کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان مخصوص کارخانجات لبنیات

6-کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان مخصوص داروسازی/ سالن تولید بهداشتی

7-کفپوشهای اپوکسی و پلی اورتان مخصوص اتاق تمیز

8-کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان مخصوص بیمارستان ها و مراکز درمانی

9- کفپوش اپوکسی و پلی اورتان مخصوص انبارهای کوچک

10- کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان مخصوص انبارهای صنعتی و بزرگ

11- کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان مخصوص پارکینگ های طبقاتی

12- کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان مخصوص پارکینگ های مسکونی/گاراژها

13-کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان تزئینی

14-پوشش های ضد خوردگی مقاوم به اسید و باز

15-کفپوش های ورزشی پلی اورتان

 

 

محصولات ما:

اپوکسی :

پرایمر اپوکسی پلی امید- پرایمر مرطوب-پرایمر اپوکسی پلی امین- روکش اپوکسی صنعتی-روکش اپوکسی کانداکتیو-روکش اپوکسی دارویی-روکش اپوکسی مقاوم به اسید و باز-روکش اپوکسی هنری-روکش اپوکسی ابر و باد-روکش اپوکسی اکریلی-روکش اپوکسی متالیک-روکش اپوکسی فلیک دار-لاک اپوکسی حجمی-لاک اپوکسی سه بعدی-لاک اپوکسی متالیک-لاک اپوکسی اکریلی

پلی اورتان :

روکش پلی اورتان ورزشی-روکش صنعتی پلی اورتان-روکش کانداکتیو پلی اورتان- روکش پلی اورتان دارویی-روکش پلی اورتان پلی مقاوم به اسید و باز-روکش پلی اورتان هنری-روکش پلی اورتان ابر و باد- روکش پلی اورتان اکریلی-روکش پلی اورتان متالیک-روکش پلی اورتان فلیک دار-لاک پلی اورتان حجمی-لاک پلی اورتان سه بعدی-لاک پلی اورتان متالیک-لاک پلی اورتان اکریلی

ضد خوردگی :

کاشی و سرامیک ضد اسید - FRP - پلی یوریا